Οι νέες, συνδυασμένες, επαναστατικές τεχνικές στην Αισθητική Ιατρική
και Αναίμακτη Χειρουργική,
σε συνδυασμό με τον Ιατρικό Τουρισμό,

SPA Hotel Thailand

Η Παγκόσμια Κουλτούρα των Spa και η εξέλιξη της Ζήτησης υπηρεσιών Ευεξίας
Από την κρίση του σημερινού Κόσμου, στην εξέλιξη της Συνείδησης’
του Θόδωρου Χαραλαμπίδη