ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.freenetlaw.com

Εισαγωγή

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις στο σύνολό τους. Εάν διαφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, και συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και εφόσον συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, συναινείτε στην χρήση των cookies του HellenicSky.com, σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων / Πολιτική cookies HellenicSky.com του.

Άδεια χρήσης ιστοσελίδας

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η ιστοσελίδα HellenicSky.com ή / και των δικαιοπαρόχων της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα και το υλικό στην ιστοσελίδα. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας, όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται.

Μπορείτε να δείτε, να κατεβάσετε μόνο για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης, και να εκτυπώσετε σελίδες ή διαφημίσεις από την ιστοσελίδα για τη δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται παρακάτω και αλλού και μόνο με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να:

• αναδημοσιεύσετε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων αναδημοσιεύσεων απο άλλη ιστοσελίδα)

• γίνει πώληση, ή ενοικίαση υλικού από την ιστοσελίδα?

• εμφανίσετε οποιοδήποτε υλικό από την ιστοσελίδα στο κοινό?

• γίνει αναπαραγωγή, αντιγραφή ή άλλης μορφής εκμετάλλευση υλικού από αυτή την ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς

• επεξεργαστείτε ή να τροποποιείσετε οποιοδήποτε υλικό στο δικτυακό τόπο, ή

• αναδιανείμετε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα, εκτός από περιεχόμενο που ειδικά και ρητά διατίθενται σε εσάς για αναδιανομή.

Αποδεκτή χρήση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα με οποιοδήποτε τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει, βλάβη στο δικτυακό τόπο ή απομείωση της διαθεσιμότητας ή της προσβασιμότητας της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε τρόπο που να είναι παράνομη, δόλια ή επιβλαβή, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, δόλιο ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για αντιγραφή, αποθήκευση, υποδοχή, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε spyware, ιούς υπολογιστών, Δούρειους ίππους, Warms, ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δεν πρέπει να διενεργήσετε οποιαδήποτε συστηματική ή αυτόματη δραστηριότητα συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό αναμόχλευση, συλλογή δεδομένων, συλλογή και αποθήκευση δεδομένων) σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του HellenicSky.com.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορία χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του HellenicSky.com.

Περιορισμένη πρόσβαση

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας αυτής είναι περιορισμένη. Το HellenicSky.com διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της ιστοσελίδας αυτής, ή ακόμη και όλο αυτό το δικτυακό τόπο, κατά την κρίση του.

Αν το HellenicSky.com σας παρέχει ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να σας δώσει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε περιορισμένες ζώνες της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλο περιεχόμενο ή υπηρεσίες, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης παραμένουν ως πληροφορίες εμπιστευτικές.

Το HellenicSky.com μπορεί να απενεργοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης κατά την απόλυτη κρίση του χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.

Περιεχόμενο χρήστη

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, "το περιεχόμενο χρήστη " σημαίνει: υλικό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κείμενο, εικόνες, ηχητικό υλικό, υλικό βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό) που υποβάλλετε σε αυτόν τον ιστότοπο, για οποιονδήποτε σκοπό.

Μπορείτε να χορηγήσετε στο HellenicSky.com μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, ατελώς άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή του περιεχομένου χρήστη σε κάθε υφιστάμενο ή μελλοντικό μέσο ενημέρωσης. Μπορείτε επίσης να χορηγείτε στο HellenicSky το δικαίωμα να παραχωρεί περαιτέρω άδειες των δικαιωμάτων αυτών, και το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή για παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών.

Το περιεχόμενο χρήστη δεν πρέπει να είναι παράνομο ή αθέμιτο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, και δεν πρέπει να είναι σε θέση να δώσει αφορμή για νομική δράση εναντίον σας ή εναντίον του HellenicSky.com ή κατά ένος τρίτου μέρους (σε κάθε περίπτωση, βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου Δίκαιου) .

Δεν πρέπει να υποβάλετε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο χρήστη με την ιστοσελίδα που είναι ή υπήρξε ποτέ αντικείμενο τυχόν απειλούμενων ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλων παρόμοιων καταγγελιών

Το HelleniSky.com διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό που υποβάλλετε σε αυτή την ιστοσελίδα, ή αποθηκεύεται σε διακομιστές τουHellenicSky.com, ή φιλοξενείται ή δημοσιεύτηκε επάνω σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του HelleniSky.com του υπό αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σε σχέση με το περιεχόμενο των χρηστών, το HellenicSky.com δεν αναλαμβάνει να παρακολουθεί την υποβολή του εν λόγω περιεχομένου, ή τη δημοσίευση του εν λόγω περιεχομένου, σε αυτή την ιστοσελίδα.

Καμία εγγύηση

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται «όπως είναι» χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Το HellenicSky.com δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, το HellenicSky.com δεν εγγυάται ότι:

-          αυτή η ιστοσελίδα θα είναι συνεχώς διαθέσιμη, ή είναι διαθέσιμα σε όλα τα συστήματα φιλοξενίας και προβολής ιστοσελίδων

-          οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς και μη παραπλανητικές.

Τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν αποτελεί, ή προορίζεται να αποτελέσει, συμβουλή(ές) οποιουδήποτε είδους. Αν χρειάζεστε συμβουλές σε σχέση με οποιαδήποτε νομική, οικονομική ή ιατρική σημασία θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.

Περιορισμοί της ευθύνης

Η ιστοσελίδα HellenicSky.com δεν θα ευθύνεται σε εσάς (είτε σύμφωνα με το δίκαιο της επαφής, το δίκαιο των αδικοπραξιών ή με άλλο τρόπο) σε σχέση με το περιεχόμενο της, ή τη χρήση της, ή με άλλο τρόπο σε σχέση με, αυτή την ιστοσελίδα:

● Για την έκταση που η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται δωρεάν και χωρίς χρέωση, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια:

- για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή αποθετική ζημία ή

- για τυχόν επιχειρηματικές απώλειες, απώλεια εσόδων, για τα έσοδα, ή τα κέρδη ή τα προσδοκώμενα κέρδη, ή απώλεια συμβάσεων ή επιχειρηματικών σχέσεων, ή απώλεια φήμης ή καλής θέλησης, ή απώλεια ή καταστροφή πληροφοριών και δεδομένων.

Αυτοί οι περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν ακόμα και αν ή ιστοσελίδα HellenicSky.com έχει ενημερωθεί ρητώς από την πιθανή απώλεια.

Εξαιρέσεις

Τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν καθιστά αποποίηση ευθυνών το οποίο θα αποκλείσει ή θα περιορίσει ότι υπονοείται από το νόμο ότι θα ήταν παράνομο να αποκλείσει ή να περιορίσει, και τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν καθιστά αποποίηση ευθυνών που θα αποκλείσει ή θα περιορίσει την ευθύνη της ιστοσελίδας HellenicSky.com σε σχέση με όλα τα παρακάτω:

-          θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια του HellenicSky.com

-          απάτη ή δόλια παραπλάνηση από την πλευρά της HellenicSky.com ή

-          θέμα που θα ήταν παράνομο ή καταχρηστικό για την ιστοσελίδα HellenicSky.com να αποκλείσει ή να περιορίσει ή να επιχειρήσει ή να επιδιώξει να αποκλείσουν ή να περιορίσουν, την ευθύνη της.

Εύλογο

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί της ευθύνης που προβλέπονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι λογικές.

Εάν δεν νομίζετε ότι είναι λογικές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Άλλα μέρη

Αποδέχεστε ότι, ως οντότητα περιορισμένης ευθύνης, η ιστοσελίδα HellenicSky.com έχει συμφέρον να περιορίζει την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων και των εργαζομένων της. Συμφωνείτε ότι δεν θα φέρετε οποιαδήποτε αξίωση έναντι προσωπικά των υπευθύνων ή υπαλλήλων της ιστοσελίδας HellenicSky.com σε σχέση με τυχόν ζημίες που υποστείτε σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί των εγγυήσεων και ευθυνών που καθορίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποποιούν και προστατεύουν την ιστοσελίδα HellenicSky.com για τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, εκδοχείς και υπεργολάβους, καθώς και την ίδια την ιστοσελίδα HellenicSky.com .

Άνεφάρμοστες διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος δικτυακού τόπου περί αποποίησης ευθυνών είναι, ή έχει βρεθεί να είναι, μη επιβληθείσα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, αυτό δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων του παρόντος δικτυακού τόπου περί αποποίησης ευθυνών.

Αποζημίωση

Με το παρόν υποχρεούστε να αποζημιώσετε την ιστοσελίδα HellenicSky.com και δεσμεύεται να απαιτήσει ή ιστοσελίδα HellenicSky.com αποζημιώσεις για τις οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες, έξοδα, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό νομικών εξόδων για τυχόν ποσά που καταβάλλονται από την ιστοσελίδα HellenicSky.com σε τρίτους μετά το διακανονισμό μιας αξίωσης ή διαφωνίας με τη συμβολή των νομικών συμβούλων της ιστοσελίδας HelleniSky.com) που υφίστανται ή που υπέστη η ιστοσελίδα HellenicSky.com και που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση εάν έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και τις συνθήκες.

Παραβιάσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων η ιστοσελίδα HellenicSky.com υπό αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, εάν κάποιος παραβιάζει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να λάβει τα μέτρα που κρίνει σκόπιμο για να ασχοληθεί με την παράβαση, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασης σας σ το δικτυακό τόπο, να απαγορεύει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, εμποδίζοντας υπολογιστές και αποκλείοντας τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, να επικοινωνήσει με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου σας για να ζητήσει να μπλοκάρουν την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα ή / και φέρνοντας δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας.

Παραλλαγή

Η Ιστοσελίδα HellenicSky.com μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτή την σελίδα. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να διασφαλίσετε ότι είστε ενήμεροι με την τρέχουσα έκδοση.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα HellenicSky.com μπορεί να μεταφέρει, υπο-σύμβαση ή με άλλο τρόπο δικαιώματα και / ή υποχρεώσεις της ιστοσελίδας HellenicSky.com σύμφωνα με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς ειδοποίηση ή τη συγκατάθεσή σας.

Δεν μπορείτε να μεταφέρετε, υπο-σύμβαση ή με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Αυτοτέλεια

Αν μια διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή να είναι παράνομη ή / και μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εφαρμόσιμη διάταξη θα είναι νόμιμη ή εκτελεστή αν μέρος αυτού έχουν διαγραφεί, αυτό το μέρος θα θεωρείται ότι πρέπει να διαγραφεί, και η υπόλοιπη διάταξη αυτή θα συνεχίσει να ισχύει.

Συνολική συμφωνία

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, μαζί με την πολιτική απορρήτου, αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ιστοσελίδα HellenicSky.com σε σχέση με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες όσον αφορά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο και τυχόν διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το HellenicSky.com μέσω του e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Lorraine Eyre

Larraine Eyre 2Με έδρα την Αθήνα, η γνωστή Βρετανίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας και συντάκτης, Lorraine Eyre,  γράφει για διάφορες ιστοσελίδες, ιστολόγια  ξενοδοχείων, ηλεκτρονικές εφημερίδες και περιοδικά. Καλύπτει μια σειρά θεμάτων, όπως Wellness, Ιατρικό τουρισμό, Lifestyle, Υγεία & Ομορφιά, Πολυτελή Ξενοδοχεία, Spa, Πολιτική, Παγκόσμια Νέα, Εστιατόρια και Κουζίνα.
Η ειδικότητά της είναι τα ταξίδια και χρησιμοποιεί τις  ταξιδιωτικές της εμπειρίες και γνώσεις για να βοηθήσει τους αναγνώστες της  να απολαύσουν τις διακοπές τους.
Η Lorraine διεξήγαγε επίσης σε βάθος συνεντεύξεις  με μερικούς από τους παγκοσμίως γνωστούς εκατομμυριούχους επιχειρηματίες  και συνδέεται με εταιρείες από  όλο τον κόσμο που διαχειρίζονται τις σχέσεις τύπου και επικοινωνίας με το κοινό.
Είναι γνωστή στους φίλους και τους πελάτες της  για την  τεράστια  βάση δεδομένων των μέσων μαζικής επικοινωνίας που διατηρεί και είναι επίσης μία επιτυχημένη συντονίστρια  εκδηλώσεων.

Γεννημένη στο Salisbury, του Ηνωμένου  Βασιλείου, η  Lorraine έχει ζήσει στην Ελλάδα για πάνω από 30 χρόνια και έχει μεγαλώσει 2 παιδιά.

Το αγαπημένο της απόσπασμα είναι "Δεν ήμουν παντού, αλλά είναι στη λίστα μου" (Susan Sontag).

ΕΣΤΥ - Πίτα 2018

alt=

Κοπή πίτας του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας
και του Ελληνο-Τουρκικού και Ελληνο-Βουλγαρικού Επιμελητηρίου

Read more

Καθαρή Δευτέρα

alt=

Πετάμε τον χαρταετό και στη συνέχεια...ούζο, χταπόδι, καλαμάρι, ταραμοσαλάτα, ελιές, ντολμαδάκια, τουρσιά, γίγαντες, λαγάνα  και...χαλβά.

Read more

Η ASTA στην Αθήνα

ASTA Expo Athens 2018 Logo 309

Η ετήσια Συνέλευση της ASTA (American Society of Travel Agents) Destination Expo θα διεξαχθεί στην Αθήνα
από 14 μέχρι 17 Απριλίου 2018

Read more

RED

alt=

Το νέο project RED, που φιλοξενείται στην MegArt Gallery, από 14 έως 19 Φεβρουαρίου, εξυμνεί το πάθος, το μίσος, τον φόβο, τον έρωτα, την αγωνία, την αγάπη, την προσδοκία, τη χαρά και τη νοσταλγία…όλα στο Κόκκινο

Read more

Διατροφή - Μέλι

alt=

Ολοι γνωρίζουμε ότι το μέλι έχει πολλά οφέλη για την υγεία, τα οποία οφείλονται κυρίως στις πολλές βιταμίνες και τα μέταλλα που περιέχει.

Read more

Μουσείο Μπενάκη

alt=

Ο Φεβρουάριος ξεκινά με ξεναγήσεις στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138.

 

Read more

PHEE

alt=

Ένας 24χρονος από την Πάτρα, ο Σταύρος Τσομπανίδης, στην λίστα του έγκριτου αμερικανικού περιοδικού Forbes με τους 30 (κάτω των 30) ηγέτες στην Ευρώπη

Read more

CYCLADIC TALKS

alt=

Η δημοσιογράφος
Κατερίνα Ι. Ανέστη συνομιλεί
με τον
Άρη Βεζενέ.

Read more

Νυχτερινό Σκί

alt=

Tο Σάββατο 27-1-2018 θα γίνει το πρώτο νυχτερινό σκι της φετινής σεζόν στα Καλάβρυτα !!

Read more

ΧΡΗΜΑ

alt=

ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά από την αρχαία Ελλάδα 2/11-15/4/2017

Read more

Περίπατοι...

alt=

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επιστρέφει στο Μουσείο Μπενάκη με το φετινό θεματικό της κύκλο μουσικής δωματίου «Μουσικοί περίπατοι στα μουσεία ΙΙ»

Read more

Ελληνικό...

alt=

Ελληνικό Απόσταγμα 2018

Εκδήλωση Γευστικής Δοκιμής Ελληνικών Αποσταγμάτων και Ηδύποτων

Read more

megArt gallery

MEGARTT GALLERY LOGO n 1309

Με τη πρώτη έκθεση Τέχνης της νέας χρονιάς ( OΛΟI MAZI ) οι Έλληνες & Ξένοι Δημιουργοί GFC θα εγκαινιάσουν το νέο λαμπρό χώρο τους ΜegArt Gallery στην Αθήνα,

Read more

Σας Ευχόμαστε...

alt=

Καλή Χρονιά
απο το
HellenicSky.com

Read more

Μαρίνα Φλοίσβου

alt=

Εορταστικές εκδηλώσεις από την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 έως και το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2017

 

Read more

Τα Χριστούγεννα...

alt=

23/12/2017 - 12:00

Τα μαγικά Χριστούγεννα!

Μια γιορτή για τα παιδιά και τους γονείς τους

Read more